Lars Pilø
Født 1961 i Danmark. Hovedfag i arkeologi, Universitetet i Bergen 1989. Dr. art., Universitetet i Oslo 2003.

Lars Pilø har deltatt på en rekke viktige utgravningsprosjekter siden 1980-tallet. Han var utgravningsleder på Kaupang, en vikingby i Norge, fra 1999-2007. Siden 2009 har han vært leder for Det brearkeologiske Sikringsprogram i Oppland sammen med Espen Finstad. Han arbeider også med fjernmåling, særlig LIDAR.

“Jeg har alltid synes at komplekst og krevende feltarbeid er ekstra spennende. Jo mer komplisert og vanskelig, jo bedre liker jeg meg! Brearkeologi er virkelig den ultimate utfordring. Det krever en masse logistikk, forholdene i felt varierer fra fantastiske til elendige, og oldsakene trenger førstehjelp så fort som mulig.”

Espen Finstad
Født 1964 i Norge. Hovedfag i arkeologi, Universitetet i Oslo 1998.

Espen Finstad har alltid hatt en glødende interesse i høyfjellets arkeologi og i Arktis. Han har besteget de fleste av Norges fjelltopper over 2000 m og har vært på ekspedisjoner til Sibir og Canada. Finstad startet arbeidet med å redde oldsaker fra den smeltende isen i Oppland i 2006.

“Jeg har med brearkeologien sett en sjelden mulighet til å kombinere flere av mine hovedinteresser og kompetanseområder. Jeg liker å være ute og kjenner fjellene godt, samtidig som er jeg fasinert av gamle fangstkulturer. Brearkeologien gir meg følelsen av luft under vingene. Samtidig redder vi unike kulturskatter og kan formidle noe mange er opptatt av”.