A A Lendbreen ornamentert liten stav fra 800 tallet fra venstre Reidar Marstein og Espen Finstad.

Som del av en gjenstand som nok hører dagliglivet til