IMG_7681

Langfonne - et arbeidssted for brearkeologi